HÖG GRUMLIGHET NOTERADES
http://www.jp.se/article/en-bok-om-en-a-fornyar-hembygdslitteraturen

 

 

 

 

Hög grumlighet noterades (Pequod Press 2017)

Molekyl Gallery april 2017