HÖG GRUMLIGHERT NOTERADES
Boken om Segeå förnyar hembygdslitteraturen
enligt historiedidaktiker Carl-Johan Svensson:
http://www.jp.se/article/en-bok-om-en-a-fornyar-hembygdslitteraturen